1007 Baku Azadlig ave 64/1, 2nd Floor, Azerbaijan
Phone: +994 (12) 440-0192
Telefax: +994 (12) 440-0193
E-mail: office@lion-a.com
Website: www.lion-a.com
 
 
Xidmətlərimiz


 
 • Xəzərin neft şelfləri və platformalarında üzən kranlar, mexanizmlər və energetika qurğularının təmiri.


 • 1000 kVt və daha çox həcmdə DQ72 tipli stansiyalarının dizel generatorlarının təmiri və onların ehtiyat hissələri ilə təchiz olunması


 • KEQ 12-518, KEQ 63-028 tipli kranların və onların ehtiyat hissələrinin təmiri və servis xidmətləri
 • Kiçik və ortatonnajlı gəmilərin təmiri


 • Boru kompressorları və yanacaq aparaturalarının təmiri də daxil olmaqla əsas və köməkçi gəmi mühərriklərinin təmiri
 • Gəmilərin gövdə konstruksiyalarının təmiri
 • Qazan və buxar kəmərlərinin təmiri
 • Yüksək təzyiqli boru və armaturların təmiri
 • Köməkçi mexanizm və aqreqatların, nasosların, kompressorların, hidravlik qurğular və ötürücü mexanizmlərlə pnevmatik güc sisteminin təmiri;


 • İnsineratorlar, çirkab suların bioloji emalı və təmizlənməsi üzrə qurğuların təmiri;
 • Elektrik şəbəkələri, eletrikpaylayıcı sistem və işəsalma qurğularının təmiri;
 • Elektrik maşınları və 500 kVt və daha çox həcmli transformatorların təmiri;
 • İstənilən növ gəmi elektrik avadanqlıqlarının təmiri;
 • İstənilən materialdan hazırlanmış xilas edici qayıqların təmiri;
 • Yanğınsöndürmə avadanlıqlarının yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
 • Şirin su tanklarının sanitar emalı;
 • Sınaqların keçirilməsi;
 • Yanacaq və şirin suların gəmiyə gətirilməsi;


 • Zəruri ZİPA və materialların çatdırılması;


 • Gəmi avadanlıqları və materiallarının alınması,çatdırılması;