1007 Baku Azadlig ave 64/1, 2nd Floor, Azerbaijan
Phone: +994 (12) 440-0192
Telefax: +994 (12) 440-0193
E-mail: office@lion-a.com
Website: www.lion-a.com
 
 
HSE


 

Bizim iş siyasətimiz aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Bizim iş fəaliyyətimizdən yaranan sağlamlıq və təhlükəsizlik risklərinə adekvat nəzarəti təmin etmək
  • Əməkdaşlarımızın sağlam və təhlükəsizliyinə təsir edən məsələlər barəsində bir çox məsləhətləşmələr aparmaq
  • Maddələrin təhlükəsiz idarə olunması və istifadəsini təmin etmək
  • Əməkdaşları məlumat, göstəriş və nəzarətlə təmin etmək
  • Bütün əməkdaşların öz vəzifələrini icra etmək qabiliyyətində olmalarını təmin etmək və onları müvafiq təlimlə təmin etmək
  • Təhlükəsiz və sağlam iş şəraiti ilə təmin etmək
  • Bu qaydaları müəyyən intervallarda zəruri hal kimi nəzərdən keçirmək və düzəlişlər etmək.